Dictionary/Sanakirja/Ordlista

[Previous page  In English please]
[Edellinen sivu, Suomeksi]
[Föregående sida, på Svenska]

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

 

 

 

A

English/engelska/Englantia Finish/Finska/Suomia Swedish/Svenska/Ruotsia
account book tilikirja räkenskapsbok
acknowledge tunnustaa erkänna
acknowledged tunnustettu erkänd
adopt adoptoida adoptera
adopted child ottolapsi adoptivbarn
adoption adoptio adoption
adoptive parents ottovanhempi adoptivförälder
adulterous avioton utomäktenskaplig
age ikä ålder
archive arkisto arkiv

 

TOP

B

English/engelska/Englantia Finish/Finska/Suomia Swedish/Svenska/Ruotsia
baptism kaste dop
baptismal kastettujen luettelo doplängd
baptize kastaa döpa
baptized kastettu döpt
be adopted adoptoidaan adopteras
birth syntymä födelse
book kirja bok
born syntynyt född
borough administration maistraatti magistrat
boy poika pojke
buried haudattu begravd
burried haudattiin begravdes
bury haudata begrava

 

TOP

C

English/engelska/Englantia Finish/Finska/Suomia Swedish/Svenska/Ruotsia
candidate for confirmation rippilapsi konfirmand
cemetery, graveyard hautausmaa kyrkkogård
certificate todistus intyg
certify todistaa intyga
children lapsi barn
child's book lastenkirja barnbok
church kirkko kyrka
confirmationsbook rippilasten luettelo konfirmationsbok
county records office maakunta-arkisto landsarkiv
court tuomioistuin domstol

 

TOP

D

English/engelska/Englantia Finish/Finska/Suomia Swedish/Svenska/Ruotsia
date päivämäärä datum
day päivä dag
dead kuolema, kuollut död
die kuolla
district court käräjät ting

 

TOP

E

English/engelska/Englantia Finish/Finska/Suomia Swedish/Svenska/Ruotsia
electoral register ääniluettelo röstlängd

 

TOP

 

F

English/engelska/Englantia Finish/Finska/Suomia Swedish/Svenska/Ruotsia
family perhe familj
father isä far
from strange parish vierasseurakuntalainen från främmande församling
funeral hautaaminen begravning

 

TOP

 

G

English/engelska/Englantia Finish/Finska/Suomia Swedish/Svenska/Ruotsia
girl tyttö flicka
government certificate virkatodistus ämbetsbetyg

 

TOP

 

H

English/engelska/Englantia Finish/Finska/Suomia Swedish/Svenska/Ruotsia
hand in transactions saapuneet asiakirjat inkomna handlingar
history book historiakirja historiebok

 

TOP

 

 

I

English/engelska/Englantia Finish/Finska/Suomia Swedish/Svenska/Ruotsia
inventory kalustoluettelo inventarieförteckning

 

TOP

 

J

English/engelska/Englantia Finish/Finska/Suomia Swedish/Svenska/Ruotsia

 

 

TOP

 

K

English/engelska/Englantia Finish/Finska/Suomia Swedish/Svenska/Ruotsia

 

 

TOP

 

L

English/engelska/Englantia Finish/Finska/Suomia Swedish/Svenska/Ruotsia
length luettelo längd
library kirjasto bibliotek
list of the criminal case rikosluettelo brottmålsförteckning
liver elossa, elää lever

 

TOP

 

M

English/engelska/Englantia Finish/Finska/Suomia Swedish/Svenska/Ruotsia
man mies man
marriage avio gifte
marriage avioliitto giftermål
marriage vihkiminen vigsel
migration muutto flyttning
migration evidence muuttokirja, muuttotodistus flyttningsbevis
migration length muuttaneiden luettelo flyttningslängd
miscellaneous transactions sekalaiset asiakirjat diverse handlingar
month kuukausi månad
mother äiti mor
move muuttaa flytta
moved muutti flyttade
municipality, township (US) kunta kommun

 

TOP

 

N

English/engelska/Englantia Finish/Finska/Suomia Swedish/Svenska/Ruotsia

 

 

TOP

 

O

English/engelska/Englantia Finish/Finska/Suomia Swedish/Svenska/Ruotsia
old vanha gammal
ordain vihkiä viga

 

TOP

 

P

English/engelska/Englantia Finish/Finska/Suomia Swedish/Svenska/Ruotsia
parish seurakunta församling
parish pitäjä socken
parish register kirkonkirja kyrkbok
parliament archives Kansallisarkisto Riksarkivet (i Finland)
parliament archives Valtionarkisto Riksarkivet (i Sverige)
populations tablle väkilukutaulukko folkmängdstabell
prove todistaa bevisa

 

TOP

 

Q

English/engelska/Englantia Finish/Finska/Suomia Swedish/Svenska/Ruotsia

 

 

TOP

 

R

English/engelska/Englantia Finish/Finska/Suomia Swedish/Svenska/Ruotsia
reader test kinkerit läsförhör
reader test book kinkerikirja läsförhörsbok
register of population, record of census henkikirja mantalslängd
Registry of the population väestörekisteri befolkningsregister
roll rippikirja husförhörslängd

 

TOP

 

S

English/engelska/Englantia Finish/Finska/Suomia Swedish/Svenska/Ruotsia
sponsor, godfather, godmother kummi fadder
stillborn kuolleena syntynyt dödfödd

 

TOP

 

T

English/engelska/Englantia Finish/Finska/Suomia Swedish/Svenska/Ruotsia

 

 

TOP

 

U

English/engelska/Englantia Finish/Finska/Suomia Swedish/Svenska/Ruotsia
unknown tuntematon okänd

 

TOP

 

V

English/engelska/Englantia Finish/Finska/Suomia Swedish/Svenska/Ruotsia
village kylä by

 

TOP

 

W

English/engelska/Englantia Finish/Finska/Suomia Swedish/Svenska/Ruotsia
was born syntyi föddes
woman nainen kvinna

 

TOP

 

X

English/engelska/Englantia Finish/Finska/Suomia Swedish/Svenska/Ruotsia

 

 

TOP

 

Y

English/engelska/Englantia Finish/Finska/Suomia Swedish/Svenska/Ruotsia
year vuosi år

 

TOP

 

Z

English/engelska/Englantia Finish/Finska/Suomia Swedish/Svenska/Ruotsia

 

 

TOP

 

Å

English/engelska/Englantia Finish/Finska/Suomia Swedish/Svenska/Ruotsia

 

 

TOP

 

Ä

English/engelska/Englantia Finish/Finska/Suomia Swedish/Svenska/Ruotsia

 

 

TOP

 

Ö

English/engelska/Englantia Finish/Finska/Suomia Swedish/Svenska/Ruotsia

 

 

TOP

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö